Python та його використання в програмуванні інтернет – додатків


Ви займаєтеся програмуванням і хочете підвищити свою кваліфікацію або систематизувати наявні знання і навички? Хочете вивчити перспективну мову програмування Python? Ви – системний адміністратор або IT-фахівець і у Вас виникла необхідність в освоєнні даної мови програмування?

На курсі Ви освоїте синтаксис мови Python, отримаєте базові навички структурного і процедурного програмування, познайомитеся з базовими структурами даних мови Python.

Ви навчитеся встановлювати і настроювати середовище розробки, застосовувати базові конструкції Python, створювати модулі та пакети, користуватися основними структурами даних, виконувати основні операції введення / виводу.

Також Ви отримаєте необхідну підготовку для роботи з Django – високорівневим відкритим Python-фреймворком для розробки веб-систем.

Програма курсу:

1. Базовий курс

Модуль 1. Мова програмування Python і її місце серед інших мов і систем програмування

• Огляд існуючих мов програмування.

• Основні принципи роботи інтерпретатора Python.

• Python на різних операційних системах.

• Встановлення і тестування інтерпретатора Python.

• Встановлення і тестування середовища розробки Python.

Модуль 2. Базові конструкції мови Python.

• Змінні і вирази.

• Типи даних. Принцип динамічної типізації.

• Арифметика на мові Python.

• Структура програми. Блок.

• Розгалуження.

• Базова форма циклу.

Модуль 3. Кортежі, списки і словники

• Кортеж. Основні операції з кортежем.

• Перелік. Основні операції з списком.

• Словник. Основні операції зі словником.

• Цикл по ітератору.

Модуль 4. Обробка виключень

• Поняття про виключення.

• Перехоплення виключення.

• Викид виключення.

• Стандартні виключення.

Модуль 5. Функції

• Створення функції

• Виклик функції

• Функція як об’єкт першого порядку

• Лябмда-функція.

Модуль 6. Робота з файловою системою

• Основні операції з файлами.

• Основні операції з шляхами до файлів.

• Рекурсивний обхід каталогу.

Модуль 7. Пакети і модулі

• Створення модуля.

• Імпорт модуля.

• Створення пакету

• Найважливіші стандартні пакети.

Модуль 8. Базові операції введення / виводу

• Потоки введення / виведення

• Файли.

Модуль 9. Ведення журналу подій і форматування текстових рядків

• Поняття журналу подій.

• Запис в системний журнал подій.

• Форматування текстових рядків.

• Ведення журналу подій програми.

Модуль 10. Обробка текстової інформації.

• Різновиди символьних рядків.

• Кодування.

• Регулярні вирази.

2. Об’єктно – орієнтоване програмування.

Модуль 1. Перший принцип об’єктно-орієнтованого програмування. Поняття класу.

• Інкапсуляція.

• Списки і словники з об’єктної точки зору.

• Змінні та не змінні значення.

• Клас. Основні складові класу.

• Дані об’єкта.

• Методи об’єкта.

• Спеціальні методи класу.

• Конструктор і деструктор.

Модуль 2. Другий принцип об’єктно-орієнтованого програмування.

• Спадкування.

• Базовий і похідний клас.

• Побудова похідного класу.

Модуль 3. Користувальницькі виключення

• Створення власних виключень

• Генерація винятків.

Модуль 4. Властивості.

• Поняття властивості.

• Створення властивостей.

Модуль 5. Ітератори і функтори.

• Генератор-функція.

• Об’єкт-итератор.

• Об’єкт-функтор.

Модуль 6. Об’єкт-менеджер контексту.

• Команда with.

• Спеціальні методи управління контентом.

• Застосування об’єкта-менеджера контенту.

Модуль 7. Третій принцип об’єктно-орієнтованого програмування

• Поліморфізм

• Підміна методів в похідному класі.

• Доступ до методів базового класу, які були підмінені.

Модуль 8. Фінансова арифметика.

Модуль 9. Спеціальні методи для перевантаження операцій.

Модуль 10. Обробка XML-документів.

• Поняття про формат XML.

• Розбір XML-документа (метод DOM).

• Створення XML-документа.

• Основні принципи розбору XML-документа методом SAX.

Модуль 11. Стандартна бібліотека HTTPLIB.

3. Розробка веб – додатків в Django

Модуль 1. Web-розробка із застосуванням концепції MVC

• Історія та розвиток веб-програмування, різні підходи.

• Ідеї MVC-підходу: поділ логіки, інтерфейсу і даних.

• Установка Web-фреймворка Django.

• Структура проекту.

Модуль 2. Основи використання шаблонів.

• Передача даних з програми в шаблони.

• Використання циклів і вибору в шаблонах.

Модуль 3. Зберігання і робота з даними

• Способи зберігання даних

• Створення та адміністрування БД.

• Схема БД: таблиці, зв’язки між ними, ключі.

• Відображення даних в БД на об’єкти додатку (ORM).

• Реалізація операцій вибірки, створення, видалення і зміни об’єктів.

Модуль 4. Використання форм.

• Спеціальні засоби створення форм.

• Перевірка параметрів форм.

Модуль 5. Розмежування прав доступу користувачів.

• Авторизація користувачів і розмежування прав доступу.

• Сесії, які не потребують реєстрації.

• Безпека.

Модуль 6. Складні запити до даних

• Реалізація складних запитів.

• З’єднання запитів, підзапити.

• Виклик збережених процедур.

Модуль 7. Розширені можливості шаблонного механізму.

• Вбудовані фільтри.

• Створення своїх фільтрів.

Модуль 8. Видача даних в форматах, відмінних від HTML.

• Відділення статичного контенту від динамічного.

• Відправлення поштових повідомлень.

• Віддача стрічок новин.

• Генерація PDF-документів.

Модуль 9. Засоби налагодження і тестування

• Журналювання.

• Вбудований інтерфейс адміністрування.

• Модульне тестування.

Модуль 10. Розгортання веб-додатків

• Використання вбудованого веб-сервера, CGI, FastCGI і mod_python.

• Розгортання і міграція БД.

 

Тривалість курсу: 2 місяці; 64 ак. години в цілому; 32 ак. години на міс; 8 ак. годин на тиждень.

Вартість: 1250 грн. / міс.